museu_maritim-presentacion

Agenda:

Activitats culturals i artístiques – Entrada Gratuïta

Compromesos per la Mediterrània!

Divendres 25 de Novembre de 2016 17h00- 22h00, Museu Marítim, Barcelona

(English version below)

————

17h-22h: Marviva: mostra de residus marins

Projecte de recollida de residus marins. Promocionat per l’Agencia Catalana de Residus, l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Confraria de Pescadors de Barcelona. Més informació: Marviva

17h-19h: Tallers infantils per famílies (2)

17h-17h30 / 18h30-19h: Taller creatiu i exhibició “Les Cares del plàstic”

Aquest taller es fa amb plàstics recuperats de les platges de Sitges, que s’han netejat i classificat per grandària i color. Es tracta de fer composicions de cares molt simpàtiques amb el suport dels monitors. Al mateix temps es dona informació rellevant sobre com podem ser part de la solució per reduir els plàstics que any rere any contaminen el mar arreu del món. Organitzat en col·laboració amb el Centre d’Estudis del Mar, un programa d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona.

17:30: Espectacle de Pallassos de Pescaplàstik

Ens divertirem aprenent sobre els impactes mediambientals que afecten al mar.  pescaplastik.com

 

18h-22h: Mapping art visual

Espectacle audiovisual projectat  a la façana del Museu Marítim, amb projeccions d’artistes visuals de Barcelona: “UN PER TOTS”, Leonardo Blanco; “EL MEU MÓN” i “VOCES QUE MAI HAURIEN D’ESCOLTAR”, de Boris Dulon a.k.a. Vj Ovideo, Sebastian Jara. Produït per Posidonia Green Project.

19h-20h: Show Cooking  – Mùsica i AperiPeix

Show cooking amb Peix al Plat utilitzant peix de km0 de la Confraria de Pescadors de Barcelona.

20h-21h30: Documental mediambiental “Desierto Líquido” (cast.)

Documental imprescindible per entendre els problemes socials i ambientals al voltant del cercle viciós del consumisme, la sobrepesca i la immigració. Per la presentació d’aquest documental produït en tres països: Espanya, Mauritània i Senegal, comptarem amb la participació dels seus directors, l’Alba Azaola i en Daniel Carrasco, així com d’en Ramon Tarridas, un dels pescadors artesanals entrevistats i protagonista en el documental. 

Aquest documental ha rebut diversos premis: Premi del jurat al millor documental en EcoZine, Festival de Cinema i Medi ambient de Saragossa, i Premi del públic en Another Way Film Fest de Madrid.

– ENGLISH –

Cultural and educational activities – Free entrance

Environmental awareness of the sea

Friday 25th of November 2016, 17h-22h,  Maritime Museum, Barcelona

 

17h-22h: Marviva: mostra de residus marins / Exhibition project MARVIVA

A marine waste collection project promoted by the Catalan Waste Agency, the Barcelona Port Authority and the “Cofraria de pescadors de Barcelona”.

17h-19h: Kids & families workshop (2)

17h-17h30 / 18h30-19h: Creative Workshop and exhibition “Les Cares del plàstic”

This worshop is based from plastic waste found on the beaches of Sitges, already washed and classified by shapes and colors. It’s about making faces and composed them on a small support. Additional materials to explain the problem of plastics will be exposed to explain how can we be part of the solution. In collaboration with “el Centre d’Estudis del Mar”, an environmental education programme from the Diputació de Barcelona.

17:30: Clown show of Pescaplàstik

To make awareness on plastic and waste impacts  in the sea, as well as fishing overexploitation.  pescaplastik.com

18h-22h: Mapping and visual art

Audiovisual show screened on the Maritim Museum façade, which includes the projection of Leandro Blanco’s short films “ONE FOR ALL”, “MY WORLD” and “VOICES WE SHALL NEVER HEAR”. By  Boris Dulon a.k.a. Vj Ovideo, Sebastián Jara and the producer Posidonia Green Project

Screenings: 18h00 – 18h40 – 19h10 – 19h50 – 20h30 – 21h10 – 21h50

19h-20h: ShowCooking – Music & AperiPez

Show Cooking by ” El Peix al Plat” with preparation of Fish from artisanal and sustainable fishing + Music Chillout

20h-21h30: Environmental documentary “Desierto Líquido”

Screening of the documentary “Desertio Liquido”. An outstanding documentary which explores the relation among consumerism, overfishing and immigration + debate with the directors Alba Azaola, Daniel Carrasco and Ramón Tarridas, an artisanal fisherman, protagonist in the documentary.

This documentary has received several awards: Jury Award for Best Documentary in EcoZine, Environmental Film Festival of Zaragoza and the Audience Award at Another Way Film Fest in Madrid.